Heléne Ulfström

Jurist

Kontaktuppgifter

Telefon: 
0520-47 00 60
Fax: 
0520-160 45

UTBILDNING

Juristexamen Örebro Universitet år 2011

Magisterexamen i Rättsvetenskap Örebro Universitet år  2011

 

ARBETSLIVSERFARENHET

Beredningsjurist Skarabors tingsrätt år 2014

Tingsnotarie Skaraborgs tingsrätt år 2011-2014

Sommarnotarie Lidköpings tingsrätt år 2010

 

Sekreterare: 
Telefon: 
0520-47 00 61
Fax: 
0520-160 45