Vi tillvaratar våra klienters intressen, helt enkelt.

Caroline Hallberg

Advokat och delägare

 

ARBETSLIVSERFARENHET

Vid Advokatfirman Hammar sedan år 2002

Tingsnotarie Göteborgs tingsrätt år 2000 - 2002

 

UTBILDNING

Jur kand vid Lunds Universitet år 1999

 

Sekreterare: 
Telefon: 
0520-47 00 61
Fax: 
0520-160 45