BERTILS BIL I ED AB

Undertecknad konkursförvaltare i Bertils Bil i Ed AB:s konkurs infordrar härmed anbud på konkursboets fastighet Dals-Ed Ed 1:120, Jordbrovägen 6, 668 22 Ed samt konkursboets inventarier och varulager i Ed och i Strömstad. Anbud kan ske enligt följande;

 

Alternativ 1: På hela rörelsen, dvs fastigheten och inventarier och varulager i Ed och i Strömstad.

 Alternativ 2: På enbart fastigheten Dals-Ed Ed 1:120.

 Alternativ 3: På enbart inventarier och varulager i Ed och/eller Strömstad.

 

Anbudsunderlag med fastighetsbeskrivning hämtas i nedanstående filer. För visning av fastigheten hänvisas till emma@advokatfirmanhammar.se.

 

Skriftligt anbud skall vara specificerad för fastigheten och inventarier och varulager separat samt vara undertecknad tillhanda senast 2021-08-23. Fri prövningsrätt förbehålles samt rätt att försälja egendomen under hand.

 

Advokat Bengt Jonasson
Konkursförvaltare

bengt@advokatfirmanhammar.se
0522-65 33 07

 

 

Share This