INFORMATION TILL ARBETSTAGARE I EL/IT MONTAGE AB I KONKURS

EL/IT Montage AB, 559148-3978, försattes i konkurs genom beslut av Vänersborgs tingsrätt 2020-06-24 och advokat Bengt Jonasson förordnandes till förvaltare. På denna sida kommer konkursförvaltningen att lägga ut information till dig som arbetstagare i konkursen. 

Bolaget kommer att fortsätta sin verksamhet under en månad efter konkursutbrottet, dvs fram till och med 2020-07-24. Det innebär att samtliga arbetstagare har arbetsplikt fram till och med 2020-07-24. Har du dock fått semester beviljad gäller dock denna och du får gå på semester som planerat.

Samtliga anställda kommer att sägas upp från sitt arbete pga av arbetsbrist till följd av konkursen. Kuvertet med uppsägningshandlingarna kommer att skickas med post med rekommenderat brev. Hur lång uppsägningstid ni har regleras utifrån Lagen om Anställningsskydd (LAS). 

Junilönen kommer att utbetalas genom den statliga lönegarantin som utbetalas av Länsstyrelsen. Arbetet med lönegaranti är prioriterat för närvarande sammanställs all nödvändig information för att beslut om lönegaranti skall kunna fattas inom kort. Därefter har Länsstyrelsen en handläggningstid för utbetalning.

I länkarna nedan kan ni finna information som du som anställd i konkursen kan ha nytta av. Mycket av informationen får ni även i kuvertet tillsammans med uppsägningshandlingarna. 

 

Med vänlig hälsning

Konkursförvaltningen

INFORMATION TILL ARBETSTAGARE I EL/IT MONTAGE AB I KONKURS

EL/IT Montage AB, 559148-3978, försattes i konkurs genom beslut av Vänersborgs tingsrätt 2020-06-24 och advokat Bengt Jonasson förordnandes till förvaltare. På denna sida kommer konkursförvaltningen att lägga ut information till dig som arbetstagare i konkursen. 

Bolaget kommer att fortsätta sin verksamhet under en månad efter konkursutbrottet, dvs fram till och med 2020-07-24. Det innebär att samtliga arbetstagare har arbetsplikt fram till och med 2020-07-24. Har du dock fått semester beviljad gäller dock denna och du får gå på semester som planerat.

Samtliga anställda kommer att sägas upp från sitt arbete pga av arbetsbrist till följd av konkursen. Kuvertet med uppsägningshandlingarna kommer att skickas med post med rekommenderat brev. Hur lång uppsägningstid ni har regleras utifrån Lagen om Anställningsskydd (LAS). 

Junilönen kommer att utbetalas genom den statliga lönegarantin som utbetalas av Länsstyrelsen. Arbetet med lönegaranti är prioriterat för närvarande sammanställs all nödvändig information för att beslut om lönegaranti skall kunna fattas inom kort. Därefter har Länsstyrelsen en handläggningstid för utbetalning.

I länkarna nedan kan ni finna information som du som anställd i konkursen kan ha nytta av. Mycket av informationen får ni även i kuvertet tillsammans med uppsägningshandlingarna. 

 

Med vänlig hälsning

Konkursförvaltningen

Share This