KONKURSANBUD

Undertecknad konkursförvaltare i FIAB i Dalsland AB samt Lilla Lee Fastighets AB:s konkurs infordrar anbud på konkursboets verksamhet Hotell Dalsland, Strömstadsvägen 2, Ed i Dals-Eds kommun.

Konkursboet upprätthåller verksamheten.

FIAB Dalsland AB driver hotellverksamheten och är ägare till fastigheten Dals-Ed Ed 2:366 samt är moderbolag till Lilla Lee Fastighets AB. Det sistnämnda bolaget är ägare till 31 st. ägarlägenheter (avstyckade fastigheter) som hyrs ut till hotellverksamheten.

Anbud kan ske enligt följande;

 

Alternativ 1: På hela hotellrörelsen, dvs fastigheten Dals-Ed Ed 2:366 och inventarier och varulager i FIAB i Dalsland AB samt de 31 st. ägarlägenheterna som ägs av Lilla Lee Fastighets AB.

 

Alternativ 2: På fastigheten i Dals-Ed Ed 2:366 ägd av FIAB i Dalsland AB.

 

Alternativ 3: På samtliga, en del av eller enstaka ägarlägenhet (avstyckad fastighet) i Lilla Lee Fastighets AB.

 

För visning av fastigheten hänvisas till bengt@advokatfirmanhammar.se.

Skriftligt anbud skall vara specificerat för vilket av ovanstående alternativ det avser samt  vara undertecknad tillhanda senast 2023-03-20. Fri prövningsrätt förbehålles samt rätt att försälja egendomen under hand.

  

Share This