Offentlig auktion, Fastigheten Töreboda Valkeberg 1:20

 

I egenskap av förordnad god man enligt samäganderättslagen får jag härmed utbjuda fastigheten Töreboda Valkeberg 1:20 till försäljning på offentlig auktion.  Fastigheten är taxerad som småhusenhet med en areal som uppgår till 1 344 kvm. Växthuset på fastigheten utgör inte fastighetstillbehör och ingår därför inte i köpet av fastigheten.

Visning äger rum fredagen den 6 september 2019 kl. 13.00. Beskrivning av fastigheten, försäljningsvillkor och bilder återfinns i nedanstående bilagor.

Auktionen äger rum fredagen den 13 september 2019 kl. 13.00 på Advokatfirman Hammars kontor på Nya Stadens Torg 6, i Lidköping.

Obligatorisk anmälan till visning och till auktionen ska göras till anna [at] advokatfirmanhammar.se .

Fri prövningsrätt förbehålles. Vid inrop ska 10 % av köpeskillingen erläggas kontant och resterande del av köpeskillingen ska erläggas kontant på tillträdesdagen. Tillträde enligt överenskommelse. Dock senast en månad efter auktionsdagen.

 

Anna Elander

Advokat

0520-22 14 62

anna [at] advokatfirmanhammar.se

Bilagor: