I egenskap av förordnad god man enligt samäganderättslagen får jag härmed utbjuda fastigheterna Bengtsfors Bengtsfors 3:12, Bengtsfors Laxen 11 och Bengtsfors Siken 1, till försäljning på offentlig auktion. Fastigheterna är taxerade som hyreshusenheter, innefattande 40 bostäder och en lokal.

Mer information om auktionen och dess villkor återfinns i nedanstående bilaga "Beskrivning fastigheterna samt fastighetsvillkor".

Anna Elander

Advokat

Tel: 0520-22 14 62

Offentlig auktion, Fastigheten Töreboda Valkeberg 1:20

I egenskap av förordnad god man enligt samäganderättslagen får jag härmed utbjuda fastigheten Töreboda Valkeberg 1:20 till försäljning på offentlig auktion. Fastigheten är taxerad som småhusenhet med en areal som uppgår till 1 344 kvm. Växthuset på fastigheten utgör inte fastighetstillbehör och ingår därför inte i köpet av fastigheten.

Visning äger rum fredagen den 6 september 2019 kl. 13.00. Beskrivning av fastigheten, försäljningsvillkor och ytterligare bilder finns på Advokatfirman Hammars hemsida: www.advokatfirmanhammar.se

Auktionen äger rum fredagen den 13 september 2019 kl. 13.00 på Advokatfirman Hammars kontor på Nya Stadens Torg 6, 531 31 Lidköping

Obligatorisk anmälan till visning och till auktionen ska göras till anna [at] advokatfirmanhammar.se

Fri prövningsrätt förbehålles. Vid inrop ska 10 % av köpeskillingen erläggas kontant och resterande del av köpeskillingen ska erläggas kontant på tillträdesdagen. Tillträde enligt överenskommelse, dock senast en månad efter auktionsdagen.

Anna Elander
Advokat
Tel: 0520-22 14 62
E-post: anna [at] advokatfirmanhammar.se

Från och med den 1 oktober 2018 öppnar vi kontor i Lidköping. Vårt nya kontor ligger i Bellonahuset på Nya Stadens torg.

Vi har en integrerad reception för Uddevalla, Trollhättan och Lidköping. Besök på kontoret i Lidköping sker efter tidsbokning.

Följande kontaktuppgifter gäller för kontoret i Lidköping:

Telefon 0510-30 62 10

E-post: ldk [at] advokatfirmanhammar.se

Fax: 0520-160 45

 

Adress

Nya Stadens Torg 6,

531 31 Lidköping

GDPR -  EU:s dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning i kraft. Den reglerar hanteringen av personuppgifter och ersätter den gamla personuppgiftslagen, PUL. I nedanstående dokument återfinns en mer detaljerad information om Advokatfirman Hammars hantering av våra klienters personuppgifter.