Försäljning enligt samäganderättslagen fastigheterna Bengtsfors Bengtsfors 3:12, Bengtsfors Siken 1 och Bengtsfors Laxen 11

I egenskap av förordnad god man enligt samäganderättslagen får jag härmed utbjuda fastigheterna Bengtsfors Bengtsfors 3:12, Bengtsfors Laxen 11 och Bengtsfors Siken 1, till försäljning på offentlig auktion. Fastigheterna är taxerade som hyreshusenheter, innefattande 40 bostäder och en lokal.

Mer information om auktionen och dess villkor återfinns i nedanstående bilaga "Beskrivning fastigheterna samt fastighetsvillkor".

Anna Elander

Advokat

Tel: 0520-22 14 62

E-post: anna [at] advokatfirmanhammar.se

 

 

Bilagor: