Fastigheten Åmål Kilane 1:85

I egenskap av förordnad god man enligt samäganderättslagen får jag härmed utbjuda fastigheten Åmål Kilane 1:85 till försäljning på offentlig auktion. Fastigheten omfattar en tomt om 680 kvm. Tomten är strandnära men utan egen strand. Vatten och avlopp saknas. Byggnaderna på fastigheten utgör inte fastighetstillbehör och ingår därför inte i köpet av fastigheten.

Visning äger rum efter överenskommelse. 

Auktionen äger rum fredagen den 5 april 2019 kl. 13.00 på Advokatfirman Hammars kontor på Nohabgatan 12 C, Innovatum, 461 53 Trollhättan.

Vid inrop ska 10 % av köpeskillingen erläggas kontant och resterande del av köpeskillingen ska erläggas kontant på tillträdesdagen.

 

Anna Elander

Advokat

 

 

 

Bilagor: