Information till arbetstagare i Trestads Bemanning & Transport AB i konkurs

Trestad Bemanning & Transport AB, 556560-8899, försattes i konkurs genom beslut av Vänersborgs tingsrätt 2018-04-23 och advokat Bengt Jonasson förordnandes till förvalatare. På denna sida kommer konkursförvaltningen att löpande lägga ut information till anställda i konkursen. 

Bolaget kommer att fortsätta sin veksamhet under en månad efter konkursutbrottet, dvs fram till och med 2018-05-23. Det innebär att samtliga arbetstagare har arbetsplikt fram till och med 2018-05-23. 

Samtliga anställda kommer att sägas upp från sitt arbete pga av arbetsbrist till följd av konkursen från och med 2018-04-26. Kuvertet med uppsägningshandlingarna finns att hämta på Kuröd. Om ni inte har möjlighet att hämta ert kuvert så kommer det att skickas hem till er. Hur lång uppsägningstid ni har regleras utifrån Lagen om Anställningsskydd (LAS). 

Aprillönen kommer att utbetalas genom den statliga lönegarantin som utbetalas av Länsstyrelsen. Beslut om utbetalning av lönegarantin har skickats till Länsstyrelsen som arbetar för fullt med att administrera utbetalning av lönerna.

Uppdatering 2018-05-02

Länsstyrelsen har meddelat att utbetalning av aprillönen sker idag, 2018-05-02, och lönen bör vara redovisat på ert konto imorgon eftermiddag.

Uppdatering 2018-05-16

Arbete pågår för närvarande med att upprätta lönegarantibeslut för maj månadslön. Då maj månadslön delvis innefattar uppsägningslön (lön efter 26/4) skall varje enskild anställd erhålla ett särskild beslut. Besluten är baserade på lönespecifikationer, som i sin tur är baserade på de tidslistor som redovisats. 

Som ovan framgår har varje anställd arbetsplikt fram till och med 2018-05-23, om inget annat har meddelats. Om en arbetstagare redan nu har erhållit anställning efter den 23 maj önskar konkursboet erhålla information härom. 

Uppdatering 2018-06-07

Lön intjänad t o m 2018-05-23 har förfallodag 2018-06-25. Intjänad semesterersättning kommer att utbetalas i samband med er slutlön. Arbete pågår för närvarande med att upprätta lönegarantibeslut avseende slutlönen. 

Uppdatering 2018-06-26

Länsstyrelsen skall nu ha utbetalat den innestående semesterlönen (semesterlön som intjänats till och med 2018-04-27). Så snart ni fyllt i och skickat in den blankett som ni fått från Länsstyrelsen benämt "Försäkran enligt lönegarantilagen" så kommer Länsstyrelsen att utbetala resterande uppsägningslön samt semesterersättning på uppsägningslön. 

 

I länkarna nedan kan ni finna information som du som anställd i konkursen kan ha nytta av. Mycket av informationen har ni även fått i det kuvert tillsammans med uppsägningshandlingarna. 

 

Med vänlig hälsning 

Konkursförvaltningen 

Bilagor: