Försäljning enligt samäganderättslagen Lysekil Fossa 1:123

Inför den tidigare annonserade försäljningen enligt samäganderättslagen av fastigheten Lysekil Fossa 1:123 återfinns utkast till protokoll/köpekontrakt i bilaga nedan.

Auktionen äger rum tisdagen den 11 september 2018 på Advokatfirman Hammars kontor, Agnebergsgatan 2, Uddevalla.

Paula Save

God man enligt samäganderättslagen

Bilagor: