Försäljning av rörelse, Krogrundan i Trollhättan AB (LIPZ)

Undertecknad konkursförvaltare i Krogrundan i Trollhättan AB, med rörelsen LIPZ infordrar anbud på konkursbolagets rörelse.

Konkursbolaget har bedrivit en nattklubbsverksamhet i centrala lokaler i Trollhättan. Försäljningen sker geneom biträde av Värderings- och Auktionsfirman, VAKAB. Mer information om rörelsen och anbudsförfarandet finns på https://www.netauktion.se/auktion/nattklubb-i-trollhattan. 

Anbudsförfarandet avslutas 26 september 2018. 

 

Med vänlig hälsning

Bengt Jonasson, konkursförvaltare

Bilagor: